fundacja logo6

Kontakt

Fundacja Polska Edukacja

im. Komisji Edukacji Narodowej

Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

Telefon: 607 503 423
E-mail: fundacja_pe@wp.pl

Obowiązek informacyjny:

poradnia
szkoła
przedszkole
żłobek

 

Pomagają nam

elkond logo2011
Logo Chemall
JC logo 180x180
budowa na plus logoQ 150x55
 
 
 
 

Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej

logo male fundacja przezrKRS        0000431788
NIP         542-322-70-21
REGON  200721006


Folder Fundacji Polska Edukacja - to czym się zajmujemy w pigułce!

 Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z folderem promującym działalność Fundacji.

pdfFolder KEN


Wszystko zaczęło się w 2012 roku od przypadkowych spotkań wąskiego grona ludzi bezpośrednio związanych z oświatą  ludzi, którzy chcieli nie tylko dyskutować na tematy związane z edukacją, ale przede wszystkim działać w tym obszarze. Wkrótce okazało się, że mają oni wiele pomysłów, koncepcji wartych rozważenia, a przede wszystkim ten sam cel  wspieranie działań edukacyjnych, motywowanie otoczenia do autentycznego zaangażowania w sprawy związane w intelektualnym rozwojem młodzieży oraz tych, którzy na co dzień z młodzieżą pracują. Tak narodziła się Fundacja Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej. Zarząd oraz Rada Fundacji jednoznacznie określiły zakres działań oraz cele, jakie będą przyświecać podejmowanym inicjatywom, wymieniając wśród nich przede wszystkim:

• wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności w zakresie wychowania, kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie,
• doskonalenie umiejętności i podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
• wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, w tym przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu (izolacji społecznej),
• doskonalenie form kształcenia w placówkach publicznych jak i niepublicznych,
• rozpowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
• popularyzację kultury fizycznej i sportu.

Działania fundacji są odpowiedzią na potrzeby przede wszystkim lokalnej społeczności, gdyż większość z nich zorientowana jest na inicjatywy prowadzone w naszym regionie. Tym niemniej z roku na rok staramy się rozszerzać zakres naszych zainteresowań i podejmować współpracę z kolejnymi instytucjami, a także osobami prywatnymi, które podzielają nasze pasje i chcą włączyć się w realizację celów, jakie przyświecają Fundacji Polska Edukacja.

Mamy świadomość jak wiele jeszcze wyzwań stoi przed Fundacją, jak wiele trudności do przezwyciężenia i jak dużo jeszcze musimy, a przede wszystkim chcemy zrobić. Jesteśmy jednak dumni z tego, co udało się nam osiągnąć od momentu założenia Fundacji. Z satysfakcją patrzymy na coraz prężniej działające w ramach Fundacji placówki:
1. Niepubliczną Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną ALLEGRO, która otacza opieką zarówno dzieci, jak i dorosłych, dając im wparcie oraz zapewniając szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych. Nasza Poradnia jest najszybciej rozwijającą się tego typu placówką w Białymstoku, co nie tylko świadczy o wysokim poziomie świadczonych przez nas usług, daje poczucie, że działania Fundacji są potrzebne, ale przede wszystkim motywuje nas do ustawicznego rozwoju.
2. Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy promyk” z Oddziałami Specjalnymi i Integracyjnymi jest miejscem wyjątkowym i to nie tylko ze względu na pracujących tam ludzi, lecz z uwagi na dzieci, które są podopiecznymi przedszkola. Naszym przedszkolakom jest trudniej, świat jawi się im jako labirynt, pełen niezrozumiałych spraw i emocji, gdyż są one dziećmi ze spektrum autyzmu. Dokładamy wszelkich starań, aby ich rozwój przebiegał możliwie najlepiej za sprawą licznych zajęć o charakterze terapeutycznych. Nasze maluchy korzystają z pomocy m. in. logopedy, psychologa, pedagoga...
3. Centrum Doskonalenia Nauczycieli poprzez organizowane szkolenia, między innymi we współpracy z Fundacją Synapsis, działa na rzecz nieustannego podnoszenia kwalifikacji, zarówno pedagogów oraz terapeutów współpracujących z Fundacją, jak i wszystkich chętnych do pogłębiania wiedzy i zyskiwania nowych kompetencji.
4. Jako Fundacja wspieramy także inicjatywy sportowe, będąc sponsorami drużyny I ligi koszykówki w ramach działalności Białostockiej Ligi Sportu. Drużyna, nosząca nazwę naszej Fundacji, rozegrała w ostatnim sezonie 24 mecze, w każdym prezentując nie tylko umiejętności sportowe, ale przede wszystkim determinację i wytrwałość w dążeniu do sukcesu- co bliskie jest wszystkim osobom współpracującym z Fundacją.
5. Do osiągnięć, z których możemy być naprawdę dumni niewątpliwie należą organizowane przez Fundację Polska Edukacja olimpiady:
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP będąca pierwszą inicjatywą Fundacji, organizowaną w ramach Centrum COPTIOSH. Pierwsza jej edycja odbyła się w roku szkolnym 2012/13. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP jest tematyczną Olimpiadą skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowaną jako forma kampanii społecznej promującej postawę rozwoju człowieka poprzez pogłębianie wiedzy na temat narodzin oraz funkcjonowania III Rzeczpospolitej.
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym jest drugą inicjatywą Fundacji, organizowaną również w ramach Centrum COPTIOSH. Pierwsza jej edycja odbędzie się w roku szkolnym 2013/14.Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym jest interdyscyplinarną Olimpiadą skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowaną jako forma kampanii społecznej promującej postawę rozwoju człowieka poprzez pogłębianie wiedzy na temat praw człowieka i ich ochrony.
- Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej to trzecie przedsięwzięcie Fundacji Polska Edukacji im. KEN organizowane, podobnie jak pozostałe olimpiady, w ramach Centrum COPTIOSH. Pierwsza jej edycja odbędzie się w roku szkolnym 2013/14. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej jest tematyczną Olimpiadą skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowaną jako forma kampanii społecznej promującej postawę rozwoju człowieka poprzez pogłębianie wiedzy na temat historii i współczesności Unii Europejskiej oraz kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego, a także kulturowego Europy. Celem Olimpiady jest ponadto promocja zainteresowań i wiedzy na temat historii integracji europejskiej, „ojców” zjednoczonej Europy, instytucji unijnych, prawa, zasad, swobód, charakteru i funkcjonowania UE.

Friedrich Nietzsche powiedział niegdyś: Ten, kto ma w życiu swoje "dlaczego?", poradzi sobie z "jak?".

Jako Fundacja od początku mieliśmy swoje „dlaczego?”- wiedzieliśmy, co jest motorem naszych działań, jako Fundacja coraz lepiej też radzimy sobie z problemem: „jak?” i dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do poszukiwań odpowiedzi na to bardzo krótkie, ale chyba zasadnicze pytanie.