fundacja logo6

Kontakt

Fundacja Polska Edukacja

im. Komisji Edukacji Narodowej

Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

Telefon: 607 503 423
E-mail: fundacja_pe@wp.pl

Obowiązek informacyjny:

poradnia
szkoła
przedszkole
żłobek

 

Pomagają nam

elkond logo2011
Logo Chemall
JC logo 180x180
budowa na plus logoQ 150x55
 
 
 
 

 

Dokumentacja niezbędna do uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania:


1. Pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów o wydanie opinii (opiekunowie prawni muszą przedstawić postanowienie sądu o ustanowieniu ich opiekunami)
2. Aktualna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna lub inna. O aktualności badań i ewentualnej konieczności ich ponownego wykonania decyduje dyrektor poradni.
3. Opinia o funkcjonowaniu dziecka na terenie przedszkola.
4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka potwierdzające zaburzenie/ niepełnosprawność dziecka,
5. Inna dokumentacja specjalistyczna (medyczna, dodatkowe wyniki badań, orzeczenie o niepełnosprawności, opinia innych specjalistów pracujących z dzieckiem, np. logopedy, terapeuty integracji sensoryczne

docZaświadczenie lekarskie

docZgłoszenie