fundacja logo6

Kontakt

Fundacja Polska Edukacja

im. Komisji Edukacji Narodowej

Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

Telefon: 607 503 423
E-mail: fundacja_pe@wp.pl

Obowiązek informacyjny:

poradnia
szkoła
przedszkole
żłobek

 

Pomagają nam

elkond logo2011
Logo Chemall
JC logo 180x180
budowa na plus logoQ 150x55
 
 
 
 

220615 FPE UlotkaA501 1Z ogromną przyjemnością informujemy o nowej usłudze Fundacji Polska Edukacja im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku. Oferta Fundacji poszerzyła się o usługę dedykowaną seniorom.

„Opieka nad seniorem” to usługa polegająca na zapewnieniu opieki logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej dla osób 60+ po przebytych chorobach neurologicznych, w następstwie których dochodzi do zaburzeń takich jak: afazja, dyzartria, pierwotna afazja postępująca (ang. primary progressive aphasia, PPA) i inne. Fundacja zapewnia również pomoc osobom starszym w chorobach otępiennych (choroba Alzhaimera, choroba Parkinsona itp.).

Zapotrzebowanie na takie usługi jest duże, a oferta na rynku – uboga. Szacuje się, że aż 90% pacjentów po udarze mózgu wymaga rehabilitacji, w tym także w zakresie mowy i jednocześnie wsparcia psychologicznego (nauka podstawowych czynności, także wsparcie dla rodziny, która staje przed wyzwaniem wsparcia seniora).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Fundacja oferuje kompleksową pomoc logopedyczną i wsparcie psychologa oraz pedagoga. Logopeda przeprowadzi chorego przez proces ponownej nauki mówienia, zaproponuje ćwiczenia mające na celu usprawnienie aparatu mowy. Pedagog i psycholog wesprą chorego oraz jego rodzinę – pomogą zrozumieć zachowania chorego, wskażą najlepsze metody radzenia sobie z zaakceptowaniem nowej rzeczywistości jaką jest poważna choroba.

Chcemy pomóc chorym seniorom i ich rodzinom odnaleźć się w trudnej sytuacji choroby lub jej skutków.
Konsultacje odbywać się będą w siedzibie Fundacji, przy ul. Cieszyńskiej 3A w Białymstoku.
Zachęcamy do kontaktu: 607 503 423, fundacja_pe@wp.pl