fundacja logo6

Kontakt

Fundacja Polska Edukacja

im. Komisji Edukacji Narodowej

Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

Telefon: 607 503 423
E-mail: fundacja_pe@wp.pl

Obowiązek informacyjny:

poradnia
szkoła
przedszkole
żłobek

 

Pomagają nam

elkond logo2011
Logo Chemall
JC logo 180x180
budowa na plus logoQ 150x55
 
 
 
 

Regulamin udziału i płatności szkoleń CDN

1. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny przesłać swoje zgłoszenia na adres: e-mail: fundacja_pe@wp.pl. Wzór zgłoszenia należy pobrać ze strony www.fundacjapolskaedukacja.pl, zakładka Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

2. Po otrzymaniu informacji z potwierdzeniem terminu i godzin warsztatów przez pracownika Fundacji, uczestnik jest zobligowany do wniesienia opłaty najpóźniej do 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia/warsztatu, na nr konta:

32 1750 0012 0000 0000 2642 1454
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Cieszyńska 3A, lok 302

3. W przypadku gdy warsztaty nie odbędą się z winy organizatora opłata zostaje zwrócona na rachunek bankowy uczestnika warsztatów. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu/warsztatach poniesiona opłata nie ulega zwrotowi.

4. Każdy uczestnik który po ukończeniu warsztatów otrzymuje certyfikat Centrum Doskonalenia Nauczycieli potwierdzający udział w zajęciach.

5. W przypadku udziału w więcej niż jednym warsztacie lub szkoleniowych radach pedagogicznych uczestnik otrzymuje 10% rabatu na kolejne wybrane zajęcia edukacyjne w ramach CDN