fundacja logo6

Kontakt

Fundacja Polska Edukacja

im. Komisji Edukacji Narodowej

Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

Telefon: 607 503 423
E-mail: fundacja_pe@wp.pl

Obowiązek informacyjny:

poradnia
szkoła
przedszkole
żłobek

 

Pomagają nam

elkond logo2011
Logo Chemall
JC logo 180x180
budowa na plus logoQ 150x55
 
 
 
 

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BIAŁYMSTOKU

Zaprasza Dyrektorów Szkół do skorzystania z atrakcyjnej oferty szkoleń rad pedagogicznych.

PAKIET EDUKACYJNY DLA SZKOŁY:
SZKOLENIE + DRUKARKA LASEROWA W PREZENCIE

  1. Tematy szkoleń rad pedagogicznych:
  2. Adaptacja 6-latka w szkole.
  3. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne 6-latków.
  4. Trudności w uczeniu się w klasach 0- III. Wstępna diagnoza i pomoc.
  5. Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (min. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).


CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI współpracuje z doświadczonymi terapeutami i trenerami w ramach Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Allegro w Białymstoku oraz w ramach Niepublicznego Przedszkola „Tęczowy Promyk” dla Dzieci z Autyzmem.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

Wymiar czasu: min. 2 godziny dydaktyczne (czas trwania szkolenia jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb zamawiającego), termin szkolenia ustalany indywidualnie z zamawiającym.

Metody pracy: prezentacja multimedialna, wykład, „burza mózgów”, dyskusja

Liczba uczestników szkolenia: od 10 do 70 osób

Do każdego szkolenia DRUKARKA LASEROWA w prezencie! Cena szkolenia obejmuje: CERTYFIKAT I MATERIAŁY SZKOLENIOWE.

Cena szkolenia zależy od wielkości grupy:
do 20 osób – 1200 zł ; 30 osób – 1700 zł, powyżej 30 osób – 2300 zł
Szczegółowy program szkolenia oraz informacje o trenerze przesyłamy po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie rady pedagogicznej i indywidualnym ustaleniu terminu jego realizacji. Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: fundacja_pe@wp.pl do 23.10.2015 r.

Więcej informacji pod nr tel. 570 403 888.

doc
Zgłoszenie CDN