fundacja logo6

Kontakt

Fundacja Polska Edukacja

im. Komisji Edukacji Narodowej

Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

Telefon: 607 503 423
E-mail: fundacja_pe@wp.pl

Obowiązek informacyjny:

poradnia
szkoła
przedszkole
żłobek

 

Pomagają nam

elkond logo2011
Logo Chemall
JC logo 180x180
budowa na plus logoQ 150x55
 
 
 
 

Warsztaty Edukacyjne

Zapraszamy do udziału w wybranych warsztatach edukacyjnych. Nasza oferta jest skierowana do pracowników oświaty (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy) zainteresowanych podnoszeniem swoich kompetencji, zdobywaniem nowych doświadczeń i rozwojem osobistym a także osób, które chcą skutecznie wspierać swoich podopiecznych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Temat warsztatów:
Adaptacja 6-latka w szkole.

 1. Treści kształcenia:
 2. Cechy 6-latka
 3. Potrzeby rozwojowe 6-latka
 4. Metody pracy dostosowane do możliwości dzieci
 5. Współpraca z rodzicami

Metody pracy:
Zajęcia prowadzone aktywnymi metodami pracy: dyskusja, burza mózgów, scenki, analiza przypadków
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Cena: 125 zł/osoba
Liczba uczestników: od 8 do 12 osób

Temat warsztatów:
Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (min. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).

Treści kształcenia:

 1. Analiza opinii dziecka o dostosowaniu wymagań ze względu na określoną dysfunkcję
 2. Zaburzenia rozwojowe, odchylenia rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się
 3. Dostosowanie wymagań – analiza przypadków budowanie programu pomocy dziecku

Metody pracy:
Zajęcia prowadzone aktywnymi metodami pracy: dyskusja, burza mózgów, scenki, analiza przypadków
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Cena: 125 zł/osoba
Liczba uczestników: od 8 do 12 osób

Temat warsztatów:
Dopalacze – podstawowe informacje z zakresu diagnozy, profilaktyki i metod pomocy

Treści kształcenia:

 1. Czym są dopalacze, rodzaje i skutki działania
 2. Mechanizmy wchodzenia w uzależnienie
 3. Czynniki chroniące przed uzależnieniem
 4. Budowanie strategii pomocy dziecku

Metody pracy:
Zajęcia prowadzone aktywnymi metodami pracy: dyskusja, burza mózgów, scenki, analiza przypadków
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Cena: 125 zł/osoba
Liczba uczestników: od 8 do 12 osób

Temat warsztatów:
Cyberprzemoc – jak rozpoznać, jak reagować.

Treści kształcenia:

 1. Cyberprzemoc – ujęcie prawne, informatyczne i psychologiczne
 2. Media społecznościowe - młody człowiek w wirtualnej rzeczywistości
 3. Symptomy cyberprzemocy (min. haiting, kradzież tożsamości)
 4. Jak pomóc uczniom doświadczającym cyberprzemocy czyli co może zrobić nauczyciel - rozwiązania techniczne, aspekty psychologiczne i prawne

Metody pracy:
Zajęcia prowadzone aktywnymi metodami pracy: dyskusja, burza mózgów, analiza przypadków,
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Cena: 125 zł/osoba
Liczba uczestników od 8 do 12 osób

Do pobrania:

doc
zgłoszenie CDN na warsztaty