fundacja logo6

Kontakt

Fundacja Polska Edukacja

im. Komisji Edukacji Narodowej

Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

Telefon: 607 503 423

E-mail: fundacja_pe@wp.pl

Pomagają nam

elkond logo2011
Logo Chemall
JC logo 180x180
budowa na plus logoQ 150x55
 
 
 
 

ministerstwo1Fundacja Polska Edukacja pełni honorowy patronat nad Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. W ramach naszej współpracy obecnie zakupione zostały nowe instrumenty oraz system do rejestracji nagrań orkiestry. Cieszymy się, iż mamy swój wkład w rozwijaniu pasji i talentów młodych ludzi.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja Polska Edukacja objęła patronatem Młodzieżową Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Podpisana 15 lipca 2015 r. umowa o współpracy między Fundacja a ZSE zakłada podejmowane wspólnych działań na rzecz promocji działalności Orkiestry i Fundacji w obszarze kultury a także tworzenia warunków do dalszego rozwoju artystycznego młodzieży ZSE oraz dzieci z placówek oświatowych prowadzonych przez Fundację.

Logo Orkiestry

Strona orkiestry

Facebook

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku jest stosunkowo młodym zespołem. Została ona powołana do życia podczas wakacji 1998 roku, kiedy to pan Jerzy Zdanewicz (dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli) usłyszał o tworzeniu orkiestry przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku i zgłosił się do dyrektora tejże placówki pana Stanisława Wińskiego z propozycją podjęcia się stworzenia i poprowadzenia orkiestry. Dyrektor szkoły przyjął tę propozycję z wielkim entuzjazmem i tak po wielu latach przerwy (ponieważ ZSE w Białymstoku posiadał już własną orkiestrę, lecz została ona rozwiązana wiele lat temu, a jedyną pozostałością po niej były instrumenty) z początkiem roku szkolnego 1998/1999 ruszyły pełną parą przygotowania do realizacji zamierzonych planów stworzenia orkiestry, która swoimi występami uświetniałaby imprezy szkolne i miejskie, przynosząc tym samym chlubę szkole. Cały wrzesień minął na inwentaryzacji instrumentów, przygotowaniu regulaminu i planu pracy, którym miała kierować się kadra instruktorska, a także na innych zajęciach związanych z budową fundamentów zespołu. Po ustaleniu wszystkich formalności rozpoczęto nabór uczniów do szkolnej orkiestry dętej.

W latach 1998-2007 funkcję dyrygenta orkiestry pełnił pan Jerzy Zdanewicz, a funkcję instruktorów muzycznych pełnili: pan Jarosław Szczerba, pan Wojciech Krystoń i pan Tomasz Zdanewicz. W tym okresie orkiestra została poszerzona o Grupę Tańca Współczesnego i Zespół Tambourmajorek. Oprócz występów estradowych cały zespół brał udział w paradach marszowych oraz prezentował się w pokazach musztry artystycznej, zdobywając czołowe lokaty w konkursach krajowych i za granicą.

Od września 2007r. funkcję dyrygenta orkiestry sprawuje pan Stanisław Kruciński, a instruktorem orkiestry jest pan Leszek Szymczukiewicz, którzy kontynuują dzieło swoich poprzedników.
Obecnie zespół stale uczestniczy w imprezach środowiskowych, przeglądach i tym podobnych wydarzeniach. Orkiestra jest w stanie konkurować z innymi orkiestrami w kraju, a biorąc pod uwagę rosnące doświadczenie i poziom muzyczny instrumentalistów, wkrótce będzie mogła konkurować z najlepszymi amatorskimi orkiestrami na świecie.
Do największych osiągnięć orkiestry trzeba przede wszystkim zaliczyć:

a) nagrody na VI Ogólnopolskim Przeglądzie Paradnych Orkiestr Dętych - Rowy 2014 r.:
I miejsce,

  • wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór obowiązkowy "Płynie Wisła, płynie..."
  • wyróżnienie dla orkiestranta Piotra Butkiewicza za partię solową w utworze dowolnym.

b) nagrody na X Międzynarodowym Festiwalu "Polonez - 2014" - Słonim 2014 r. (Białoruś):

  • II miejsce w kategorii zespołów instrumentalnych.

c) nagrody na VII Międzynarodowym Festiwalu "Balkan Folk Fest 2013" – Kiten 2013 r. (Bułgaria):

  • I miejsce w kategorii orkiestr dętych,
  • dyplom „The Best of The Best”.

d) nagrody na I Ogólnopolskim Festiwalu Paradnych Orkiestr Dętych – Rowy 2009 r.:

  • wyróżnienie w kategorii koncert estradowy.

e) nagrody na Międzynarodowym Konkursie Orkiestr Dętych „Euro-Musiktage” – Heikendorf 2004 i 2006 r. (Niemcy):
II miejsce w kategorii muzyka w marszu,

  • III i IV miejsce w kategorii koncert estradowy,
  • VI miejsce w kategorii musztra artystyczna.

f) nagrody na XXXII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych – Inowrocław 2004 r.

  • III miejsce i „Brązowy Helikon” oraz nagrodę marszałka województwa kujawsko – pomorskiego w kategorii koncert estradowy,
  • II miejsce w kategorii musztra artystyczna,