fundacja logo6

Kontakt

Fundacja Polska Edukacja

im. Komisji Edukacji Narodowej

Zwycięstwa 23

15-703 Białystok

Telefon: 607 503 423
E-mail: fundacja_pe@wp.pl

Obowiązek informacyjny:

poradnia
szkoła
przedszkole
żłobek

 

Pomagają nam

elkond logo2011
Logo Chemall
JC logo 180x180
budowa na plus logoQ 150x55
 
 
 
 

ministerstwo1Fundacja Polska Edukacja pełni honorowy patronat nad Młodzieżową Orkiestrą Dętą Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. W ramach naszej współpracy obecnie zakupione zostały nowe instrumenty oraz system do rejestracji nagrań orkiestry. Cieszymy się, iż mamy swój wkład w rozwijaniu pasji i talentów młodych ludzi.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja Polska Edukacja objęła patronatem Młodzieżową Orkiestrę Dętą Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Podpisana 15 lipca 2015 r. umowa o współpracy między Fundacja a ZSE zakłada podejmowane wspólnych działań na rzecz promocji działalności Orkiestry i Fundacji w obszarze kultury a także tworzenia warunków do dalszego rozwoju artystycznego młodzieży ZSE oraz dzieci z placówek oświatowych prowadzonych przez Fundację.

Logo Orkiestry

Strona orkiestry

Facebook

Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku jest stosunkowo młodym zespołem. Została ona powołana do życia podczas wakacji 1998 roku, kiedy to pan Jerzy Zdanewicz (dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli) usłyszał o tworzeniu orkiestry przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku i zgłosił się do dyrektora tejże placówki pana Stanisława Wińskiego z propozycją podjęcia się stworzenia i poprowadzenia orkiestry. Dyrektor szkoły przyjął tę propozycję z wielkim entuzjazmem i tak po wielu latach przerwy (ponieważ ZSE w Białymstoku posiadał już własną orkiestrę, lecz została ona rozwiązana wiele lat temu, a jedyną pozostałością po niej były instrumenty) z początkiem roku szkolnego 1998/1999 ruszyły pełną parą przygotowania do realizacji zamierzonych planów stworzenia orkiestry, która swoimi występami uświetniałaby imprezy szkolne i miejskie, przynosząc tym samym chlubę szkole. Cały wrzesień minął na inwentaryzacji instrumentów, przygotowaniu regulaminu i planu pracy, którym miała kierować się kadra instruktorska, a także na innych zajęciach związanych z budową fundamentów zespołu. Po ustaleniu wszystkich formalności rozpoczęto nabór uczniów do szkolnej orkiestry dętej.

W latach 1998-2007 funkcję dyrygenta orkiestry pełnił pan Jerzy Zdanewicz, a funkcję instruktorów muzycznych pełnili: pan Jarosław Szczerba, pan Wojciech Krystoń i pan Tomasz Zdanewicz. W tym okresie orkiestra została poszerzona o Grupę Tańca Współczesnego i Zespół Tambourmajorek. Oprócz występów estradowych cały zespół brał udział w paradach marszowych oraz prezentował się w pokazach musztry artystycznej, zdobywając czołowe lokaty w konkursach krajowych i za granicą.

Od września 2007r. funkcję dyrygenta orkiestry sprawuje pan Stanisław Kruciński, a instruktorem orkiestry jest pan Leszek Szymczukiewicz, którzy kontynuują dzieło swoich poprzedników.
Obecnie zespół stale uczestniczy w imprezach środowiskowych, przeglądach i tym podobnych wydarzeniach. Orkiestra jest w stanie konkurować z innymi orkiestrami w kraju, a biorąc pod uwagę rosnące doświadczenie i poziom muzyczny instrumentalistów, wkrótce będzie mogła konkurować z najlepszymi amatorskimi orkiestrami na świecie.
Do największych osiągnięć orkiestry trzeba przede wszystkim zaliczyć:

a) nagrody na VI Ogólnopolskim Przeglądzie Paradnych Orkiestr Dętych - Rowy 2014 r.:
I miejsce,

  • wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór obowiązkowy "Płynie Wisła, płynie..."
  • wyróżnienie dla orkiestranta Piotra Butkiewicza za partię solową w utworze dowolnym.

b) nagrody na X Międzynarodowym Festiwalu "Polonez - 2014" - Słonim 2014 r. (Białoruś):

  • II miejsce w kategorii zespołów instrumentalnych.

c) nagrody na VII Międzynarodowym Festiwalu "Balkan Folk Fest 2013" – Kiten 2013 r. (Bułgaria):

  • I miejsce w kategorii orkiestr dętych,
  • dyplom „The Best of The Best”.

d) nagrody na I Ogólnopolskim Festiwalu Paradnych Orkiestr Dętych – Rowy 2009 r.:

  • wyróżnienie w kategorii koncert estradowy.

e) nagrody na Międzynarodowym Konkursie Orkiestr Dętych „Euro-Musiktage” – Heikendorf 2004 i 2006 r. (Niemcy):
II miejsce w kategorii muzyka w marszu,

  • III i IV miejsce w kategorii koncert estradowy,
  • VI miejsce w kategorii musztra artystyczna.

f) nagrody na XXXII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych – Inowrocław 2004 r.

  • III miejsce i „Brązowy Helikon” oraz nagrodę marszałka województwa kujawsko – pomorskiego w kategorii koncert estradowy,
  • II miejsce w kategorii musztra artystyczna,